ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Activity
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
02/11/2017
07/08/2017
02/08/2017
06/07/2017
14/06/2017
17/02/2017
20/09/2016
10/05/2016
14/05/2015
26/03/2015
Education News
The Letter from Office of Education
Administrators
Username
Password
Forgot password
ข้อมูลปีการศึกษา 2554
คะแนน O-Net 54 ม.3
คะแนน O-Net 54 ม.6

ข้อมูลปีการศึกษา 2555
คะแนน O-Net 55 ม.3
คะแนน O-Net 55 ม.6


ข้อมูลปีการศึกษา 2556
คะแนน O-Net 56 ม.3
คะแนน O-Net 56 ม.6


สูตรการคำนวณ มาตรฐานที่ 5
งานประกันคุณภาพโรงเรียน 2557
-ปกโครงการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
-รายงานผลการดำเนินโครงการ

-ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
Link
Stats
Start 23/08/2011
Last Update 19/02/2018
Visitors 1280132
Page Views 1932896
โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียนโครงการ ปี 2558