ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.16 KB 0
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.58 KB 0
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.62 KB 1
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.54 KB 3
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 12
แบบฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 1/2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.41 KB 4
ฝ่ายธุรการ
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 2
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.64 KB 5
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.64 KB 14