รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
330/12 หมู่ที่ 4   ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ 0-5548-1003 เบอร์แฟกส์ 055-481004
Email : nptschool53110@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :