ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 527) 01 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 214) 15 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4 - 8 ม.ค. 64 (อ่าน 3233) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3277) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4921) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6312) 10 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ 4 วันที่ 6-7 มิ.ย. 2563 (อ่าน 3754) 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6629) 25 พ.ค. 63
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4431) 07 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6675) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5584) 29 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4615) 09 มี.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งงานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED (อ่าน 4109) 02 พ.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online) (อ่าน 4508) 07 ส.ค. 60
การลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการทดสอบ และขอเกียรติบัตร DLTV (อ่าน 16784) 02 ส.ค. 60
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไพรินทร์ อนุอัน (อ่าน 4270) 06 ก.ค. 60
15 มิ.ย.นี้ชวนดูดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (อ่าน 4315) 14 มิ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4713) 17 ก.พ. 60
แบบสอบถาม : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น (อ่าน 4370) 20 ก.ย. 59
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต 2559 (อ่าน 4086) 10 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล (อ่าน 4410) 14 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ (อ่าน 5449) 26 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4925) 27 ก.พ. 58
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 13606) 24 ต.ค. 57
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รอบ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2558) (อ่าน 5045) 18 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายโรงพักจำลอง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ (อ่าน 4506) 29 ส.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 4333) 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการครู สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 4447) 18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 4424) 15 มิ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 4564) 04 มิ.ย. 57
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4493) 23 ก.พ. 57
จำหน่ายเสื้องานคืนสู่เหย้า แดง - ขาว 53 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 5880) 23 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 4782) 21 พ.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 4382) 01 มี.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 4561) 21 ก.พ. 56
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 4987) 06 ก.พ. 56
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าที่พัสดุโรงเรียน (อ่าน 4465) 14 ม.ค. 56
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 20294) 07 ม.ค. 56
งานคืนสู่เหย้า สายสัมพันธ์แดง-ขาว โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด (อ่าน 5352) 29 ธ.ค. 55
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 (อ่าน 5251) 12 ธ.ค. 55