ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3036) 03 มี.ค. 66
เปิดสั่งจองเสื้องานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าเรารักแดงขาว 62 (2565) (อ่าน 1067) 27 พ.ย. 65
ขอเชิญศิษย์เก่าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงาน วันคืนสู่เหย้าชาวแดงขาว ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (อ่าน 519) 25 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทเรียนดีบุคคลภายใน (โควตา) (อ่าน 826) 21 พ.ย. 65
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2814) 24 มี.ค. 65
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2290) 24 มี.ค. 65
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1915) 18 มี.ค. 65
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1743) 18 มี.ค. 65
ปฏิทินประกาศผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3006) 15 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดรอบสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับ ครู บุคลากร และบุคคลทั่วไป (อ่าน 3067) 07 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Onsite (อ่าน 3842) 01 มี.ค. 65
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7210) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (โควตารับตรงประเภทนักเรียนเดิม) (อ่าน 4445) 26 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4156) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4764) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4830) 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 5627) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 5498) 29 เม.ย. 64
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10811) 01 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4564) 15 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4 - 8 ม.ค. 64 (อ่าน 7290) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 7147) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8989) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10469) 10 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ 4 วันที่ 6-7 มิ.ย. 2563 (อ่าน 7595) 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10722) 25 พ.ค. 63
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8374) 07 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10578) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9479) 29 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8560) 09 มี.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งงานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED (อ่าน 7831) 02 พ.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online) (อ่าน 8291) 07 ส.ค. 60
การลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการทดสอบ และขอเกียรติบัตร DLTV (อ่าน 20567) 02 ส.ค. 60
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไพรินทร์ อนุอัน (อ่าน 8015) 06 ก.ค. 60
15 มิ.ย.นี้ชวนดูดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (อ่าน 8085) 14 มิ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8546) 17 ก.พ. 60
แบบสอบถาม : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น (อ่าน 8127) 20 ก.ย. 59
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต 2559 (อ่าน 7832) 10 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล (อ่าน 8124) 14 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ (อ่าน 9233) 26 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8689) 27 ก.พ. 58
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 17413) 24 ต.ค. 57
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รอบ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2558) (อ่าน 8786) 18 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายโรงพักจำลอง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ (อ่าน 8233) 29 ส.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 8055) 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการครู สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 8158) 18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 8127) 15 มิ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 8247) 04 มิ.ย. 57
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 8222) 23 ก.พ. 57
จำหน่ายเสื้องานคืนสู่เหย้า แดง - ขาว 53 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 9627) 23 ธ.ค. 56