ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ (อ่าน 1412) 05 พ.ค. 55
ผลงานนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ตัวแทนเข้าค่าย (อ่าน 1351) 22 เม.ย. 55
โครงการ ททท.ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่ (อ่าน 1447) 28 มี.ค. 55
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.4 (อ่าน 1541) 23 มี.ค. 55