ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าที่พัสดุโรงเรียน
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1  ตำแหน่ง ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่าง

วันที่  28 มกราคม  พ.ศ.  2556  ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556    เวลา  08.30 น. 16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2556,18:18   อ่าน 1062 ครั้ง