ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบที่ 3
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 จาก คณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 โดยนายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามของ สมศ. จากการประเมินครั้งนี้นอกจากจะได้รับการประเมินอย่างกัลยานมิตรแล้ว ยังได้รับความรู้ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,10:16   อ่าน 1707 ครั้ง