ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
โครงการ ททท.ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ททท.ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่" ด้วยการนำเยาวชนจากพื้นประสบอุกภัย 25 จังหวัดๆละ 5 คนและโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการดูแลธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบ้านเกิดของตน และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปกป้องแหล่งท่องเที่ยวในประเทศให้พ้น จากภัยธรรมชาติในอนาคต ออกเดินทางในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยรถตู้โรงเรียนเวลา 22.00 น. เข้าสู่กรุงเทพมหานคร จุดหมายแรกของโครงการคือบริษัท กันตนา นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกฤตเมธ
  บุตรที
2. นายบัญญพนต์  บุ้งรุ่ง
3. เด็กหญิงพัฒน์ชรินทร์  สุจริต
4. นางสาวขนิษฐา  มีต่อม
5. นางสาวศิริวรรณ  บุญสุวรรณ
                ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานได้ที่รายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางช่องเจ็ดสี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. และร่วมกันโหวตผลงานได้ที่ www.facebook.com/VoounTeen ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนถึง 22 มิถุนายน หรือร่วมเป็นกำลังใจทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. ทางช่องเจ็ดสี

 

โฉมหน้านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,19:08   อ่าน 1362 ครั้ง