ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียน ระดับประเทศ รายการ Supreme KST Thailand Logic Games 2022
 

       นางสาวสุนันทา กอนวงศ์ นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง และนายศราวุธ ด้วงบ้านยาง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียน ระดับประเทศ รายการ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 ชิงถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ประเภทการแข่งขัน การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการดังกล่าว ดังนี้
ประเภทการแข่งขัน A-MATH ม.ต้น
ทีมที่ 1 เด็กชายณัฐยศพร ซึงพัฒนะวงศ์ และเด็กชายสิรภพ ฝ้ายเทศ ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล นางสาวสุนันทา กอนวงศ์ และนายศราวุธ ด้วงบ้านยาง ผลการแข่งขัน รางวัลอันดับที่ 35 ระดับเหรียญทอง
ทีมที่ 2 เด็กชายองค์เอก สีนา และเด็กชายธรรมวัตร ดอกเกี๋ยง ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล นางสาวสุนันทา กอนวงศ์และนายศราวุธ ด้วงบ้านยาง ผลการแข่งขัน รางวัลอันดับที่ 78 ระดับเหรียญทองแดง
ประเภทการแข่งขัน A-MATH ม.ปลาย
ทีมที่ 1 นายณัฐภัทร ชัยวิชิตและนายวีรพล อองกุลนะ ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล นางสาวชรินรัตน์ กรงทองและนายศราวุธ ด้วงบ้านยาง ผลการแข่งขัน รางวัลอันดับที่ 47 ระดับเหรียญเงิน


โพสต์โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,11:04   อ่าน 223 ครั้ง