ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ได้รับการประเมินโรงเรียนในอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. จากคณะกรรมการ ศบค. อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ในการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการของกรมอนามัยทั้งหมด 44 ข้อ ณห้องภูสอยดาวโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และได้มีการเดินตรวจเยี่ยมอาคารและสภาพแวดล้อมซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามข้อกำหนดที่กรมอนามัยกำหนด คณะกรรมการเน้นย้ำให้ปฏิบัติการตามมาตรการทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน


 

[ การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564...

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2021


โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,16:52   อ่าน 96 ครั้ง