ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาครูในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสังวาร เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับวิทยากร ดร. สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย และการงานอาชีพ


 

[ การอบรมพัฒนาครูในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)...

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2021


โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,16:50   อ่าน 96 ครั้ง