ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับรางวัลในการประกวดออกแบบโปสเตอร์ความรู้โรคเอดส์ อ.น้ำปาด 2560
ขอยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 3 คนของเราที่ได้รับรางวัลในการประกวดออกแบบโปสเตอร์ความรู้โรคเอดส์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560
นายภูมิพัฒน์ ชัยราช ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายศุภกร สุทะนะ ได้รับรางวัลชมเชย
นายเกิดพงศ์ พงศ์อนันต์ปัญญา ได้รับรางวัลชมเชย

 


 

ขอยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 3 คนของเราที่ได้รับรางวัลในการประกวดออกแบบโปสเตอร์ความรู้โรคเอดส์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิ...

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ บน 13 ธันวาคม 2017
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,15:32   อ่าน 54 ครั้ง