ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
[ ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ].
ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
.
ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
.
ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ
.
ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน 2566

รายการจำหน่ายสินค้านักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 28 มี.ค. 66


[ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ]1. ระบบจะเปิดให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ให้กรอกเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้สมัครประเภทเรียนดีบุคคลภายใน (โควตา)
คลิกเพื่อกรอกฟอร์มระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (กรอกทุกคน)


2. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเข้าเรียนตามระดับชั้นที่ต้องการสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์


3. ทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร ติดรูปนักเรียน และเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครให้เรียบร้อย

4. นำใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครนักเรียน ส่งในวันรับสมัคร ณ ห้องมเหสักข์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ข้อ 1)

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทเรียนดีบุคคลภายใน (โควตา)
กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566


ประกาศโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,14:01   อ่าน 3035 ครั้ง