ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

[ แนวการปฏิบัติ ]

แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามกำหนดการของทางโรงเรียน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการมาสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการมาสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4


*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และตารางสอบ
*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และตารางสอบ


ดาวน์โหลดใบรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม 1
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม 4
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอื่น ๆ
 
 สามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง รับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

( หากข้อมูลผิดพลาด สามารถสมัครซ้ำใหม่เพื่อแก้ไขได้ / เลขประจำตัวประชาชนผิดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ )
 รายละเอียด และกำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,13:59   อ่าน 6717 ครั้ง