ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการจัดชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 
ขอให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณห้องมเหสักข์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
  • - ม.4/1, ม.4/2 เวลา 09.00 - 12.00 น.
  • - ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5 เวลา 13.00 - 15.00 น.
นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรอกของโรงเรียนก่อนมามอบตัว
 
ลำดับขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
1. อ่านประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ป้ายประกาศ ให้จดจำห้องเรียนและเลขที่ไว้สำหรับรายงานตัว
2. รับฟังการชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องมเหสักข์
3. นักเรียนพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนที่จัดไว้
  • - รายงานตัวและยื่นใบมอบตัวแก่ครูประจำชั้น
  • - ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าประกันของเสียหาย, ค่าเข้าค่ายปรับสภาพนักเรียน, ค่าเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน
4. การสั่งจองชุดพละและเสื้อผ้าไทย  ณ อาคารชื่นชนก
5. รับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อุปกรณ์การเรียนและสมุดโรงเรียน ณ อาคารชื่นชนก
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,08:26   อ่าน 4920 ครั้ง