ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และ 4 วันที่ 6-7 มิ.ย. 2563
ประกาศสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบคัดเลือกห้องเรียนวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563
.
นักเรียน หรือผู้สมัครเข้าสอบ ต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างน้อย 14 วันก่อนถึงกำหนดวันสอบ โดยต้องมีหนังสือรับรอง และลงนามรับรองโดยเจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียนหรือผู้สมัครเข้าสอบ
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองจากลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนักเรียนเอง และ ต้องนำมาเอกสารดังกล่าวมายืนยันในวันเข้าสอบด้วย
.
.
.
หรือสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน หรือผู้สมัคร
.
สำคัญ หลังจากนักเรียน หรือผู้สมัครสอบดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารไปให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน หรือผู้สมัครทำการลงนามรับรอง และนำเอกสารมาส่งยืนยันในวันสอบคัดเลือกห้องเรียนวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ต่อไป
 
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,17:01   อ่าน 3753 ครั้ง