ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2563

 
ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ และ facebook ของโรงเรียน
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ณ ห้องที่กำหนดตามประกาศแนบท้ายนี้
2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
3. เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบ
    3.1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
    3.2 อุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกา , ดินสอ 2B ,ยางลบ
3.3 นำเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุแนบท้ายประกาศ (กรณีที่โรงเรียนแจ้งยื่นเอกสารไม่ครบ)
4. สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศโรงเรียนน้าปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 **ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
[ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ ม.1 ]
ประกาศโรงเรียนน้าปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (การเตรียมตัว และตารางสอบ)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ม.1 ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ ม.4 ]
ประกาศโรงเรียนน้าปาดชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (การเตรียมตัว และตารางสอบ)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ม.4 ]

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,13:27   อ่าน 6629 ครั้ง