ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นปถ.
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไพรินทร์ อนุอัน

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไพรินทร์  อนุอันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาวิชาการ ระดับประเทศโพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1050 ครั้ง