Q&A (ถาม-ตอบ)

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
330/12 หมู่ที่ 4   ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ 0-5548-1003 เบอร์โทรสาร 055-481004
Email : nptschool53110@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
 
กรอกรหัส :
 
 
 
 
แผนที่โรงเรียนดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น