ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
330/12 หมู่ที่ 4   ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ : 055-481003
เบอร์โทรสาร : 055-481004
Email : nptschool53110@gmail.com

แผนที่ตั้งสถานศึกษา