บัญชีการลาของข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง
บัญชีการลาของข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง
 *** เพื่อความสะดวกโปรดใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คในการตรวจสอบข้อมูล *** 

 *** ลบเลขประจำตัวประชาชนทุกครั้งหลังใช้งาน *** 

คลิกที่นี่สำหรับดูในโทรศัพท์มือถือ  (ต้องมีแอป Google Sheets) 
  *** ลบเลขประจำตัวประชาชนทุกครั้งหลังใช้งาน ***