ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ บัวไหล (บิว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 17
อีเมล์ : bs_kamphang@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มิ.ย. 2555,17:33 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.91.201


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล