ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิไกร เกตุอินทร์ (แน๊ท)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 17
อีเมล์ : merfy_np@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ๊URC Thailand (Jack&Jill)
ตำแหน่ง : Production Supervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมสมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มิ.ย. 2555,16:59 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.166.166


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล