ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภาวิณี อำทำ (อูม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 17
อีเมล์ : onizuka_um12@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 มิ.ย. 2555,22:58 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.28.14


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล