ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.บุญชัย(วีระ) วสุนันต์ (โต้ง)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : ม.ศ.3 รุ่นสุดท้าย
อีเมล์ : v_ra1929@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตำแหน่ง : ประจำแผนก กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ธ.ค. 2558,11:59 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.35.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล