ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เมธาวิน ปาฟอง (เม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 10
อีเมล์ : pamathawin@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย POE
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 97/11 ชั้น 7 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 มิ.ย. 2557,15:05 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.32.109


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล