ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัทรตรา สุขะ (ตา)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 4
อีเมล์ : s.sukawat@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อุตรดิตถ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ส.ค. 2556,15:15 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.52.220


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล