ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Chaiyut singta (Dew)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 20
อีเมล์ : csingta@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.celestica.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Celestica ( Thailand ) Ltd.
ตำแหน่ง : Material Handler 1
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 49/18 Moo 5, Tungsukhla Laem Chabang Chonburi 20230

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ส.ค. 2556,22:52 น.   หมายเลขไอพี : 203.144.218.3


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล