ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นพรัตน์ ฮาดคันทุง (เค)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 8
อีเมล์ : nhadkhanthung@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.sspบูรพา จำกัด
ตำแหน่ง : leader
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/52 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2556,15:11 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.130.124


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล