ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เกรียงไกร ใจนวน (เปี๊ยก)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 11
อีเมล์ : kriangkrai.chainaun@facebook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : Fitter A
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.ค. 2556,03:20 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.105.73


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล