ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวิทย์(ณรงค์) แสงสมบูรณ์ (รงค์)
ปีที่จบ : ม.3 พ.ศ. 2525   รุ่น : 2523-2525
อีเมล์ : RONG1967@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท&สปา
ตำแหน่ง : CHIEF STEWARD
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 มิ.ย. 2556,22:24 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.119.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล