ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วรเชษฐ บุญจันเชย (หน่อง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
อีเมล์ : worachet2522 @gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงบด กอแก้ว (โรงบดพลาสติก)
ตำแหน่ง : เจ้าของโรงงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 112 ม. 7 ต.ดงกลาง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 พ.ค. 2556,15:40 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.149.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล