ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ เปี้ยจันทร์ (โต)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 4
อีเมล์ : sarayuth_piajun@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ก.ย. 2555,10:51 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.226.240


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล