ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พจนีย์ คำดี(วงษ์ยอด) (ริ้งค์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 4
อีเมล์ : khom-khem@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 65 หมุ่1 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำาปด จ.อุตรดิตถ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ย. 2555,14:47 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.226.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล