ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพร เสาวภา (วิ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 3
อีเมล์ : wsaowapa99@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 4095/29 ถ.มิตรไมตรี 3 ดินแดง กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ย. 2555,11:49 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.68.226


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล